Managed Service Provider

De term Managed Services staat voor ontzorgen. U geeft daarbij het ICT-beheer voor een deel of volledig uit handen aan een ICT dienstverlener. Bruinsma ICT heeft al ruim 20 jaar ervaring met het beheren van de ICT-omgeving van haar klanten. Indien klanten gaan voor Managed Services, dan betalen zij ons voor wanneer het goed gaat en krijgen zij geen facturen van ons wanneer het even fout gaat.

Als Managed Service Provider (MSP) zorgen wij ervoor dat uw werkstations, servers en netwerk in optimale vorm blijven. Door proactief te werk te gaan wordt het aantal storingen tot het minimum beperkt waardoor u en uw medewerkers zo min mogelijk downtime ervaren. Dit doen wij met diverse managed services:

 • Netwerkmonitoring
 • Patch Management
 • Hardwarebeheer
 • Endpoint Management
 • Antivirus Management
 • Security Management
 • Security Testing
 • Backupmanagement en -rapportage
 • Service Management
 • Device Management
 • Werkplekbeheer
 • Serverbeheer
 • Software Management
 • Bruinsma RMM: 24/7 monitoring en alerting

Kwaliteit borgen van onze Managed Services

Monitoring en proactief beheer zijn voor Bruinsma ICT altijd belangrijke basiselementen geweest binnen iedere ICT omgeving. In 2018 is Bruinsma ICT gestart met het zoveel mogelijk automatiseren van het beheer van servers én werkplekken. Alle standaard beheertaken (zoals updates installeren, back-up controles, antivirus updates, etc.) worden uitgevoerd en gemonitord door een geautomatiseerd en gemanaged systeem, genaamd Bruinsma RMM. Daarmee worden veel arbeidsintensieve taken geautomatiseerd en geborgd door standaardprocedures.

Er hoeft door onze engineers enkel ingegrepen te worden als uit de monitoring blijkt dat bepaalde taken niet (volledig) zijn uitgevoerd. Daarnaast geeft Bruinsma RMM ons een bericht op het moment dat er één van uw services niet goed presteren, afhankelijk van de prioriteit ondernemen wij natuurlijk direct actie!

Ten slotte staat onze helpdesk altijd klaar om eerste- en tweedelijn vragen en incidenten op te pakken. Onze helpdesk is hiervoor beschikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur. Werkzaamheden van onze helpdesk worden geregistreerd in ons klantportaal. U kunt uw vragen of incidenten eenvoudig melden door dit telefonisch te doen, via mail of door het in te voeren in uw eigen klantportaal.

Zoekt u een Managed Service Provider?

Graag definiëren wij samen met u de minimaal vereiste Managed Services voor uw omgeving. Wilt u verder in gesprek over onze diensten als MSP en hoe wij onze kwaliteit borgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen

Neem contact met ons op!

Your message has been successfully sent

Unable to send.